Podlaskie

Podlaskie

Widok z kamery online z Polski w województwie podlaskim

Wszystkie kamery podlaskiePomorskiePodkarpackie

Kamera online z województwa podlaskiego

Województwo podlaskie obejmuje północno-wschodni skraj Polski. Graniczy z Białorusią i Litwą oraz województwami: mazowieckim, warmińsko-mazurskim i (na niewielkim odcinku) z lubelskim. Siedzibą władz województwa jest Białystok, zlokalizowany w jego centralnej części.

Podlasie nazywane jest Zielonymi Płucami Polski, jego obszar zajmują liczne lasy, pola i tereny zielone. W granicach województwa znajdują się cztery duże parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski oraz trzy parki krajobrazowe: Suwalski, Puszczy Knyszyńskiej i Doliny Narwi, a także 87 rezerwatów przyrody. Białowieski Park Narodowy jest najstarszym w Polsce, Biebrzański jest zaś największy. Północne tereny województwa urozmaicone są morenowymi wzgórzami Suwalszczyzny.

Największym i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym województwa jest Białystok. Choć nie znajdziemy tutaj zbyt wielu zabytków, turystyczną wizytówką województwa podlaskiego jest okazały Pałac Branickich, otoczony wspaniałym zielonym ogrodem. Jest on usytuowany zaledwie kilkaset metrów od centrum miasta - Rynku Kościuszki. Białystok jest miastem, do którego warto przyjechać aby spędzić aktywny wypoczynek i zmienić swoje otoczenie. W mieście znajduje się kilkanaście większych i mniejszych terenów zielonych, które są ulubionym miejscem spotkań Białostoczan szczególnie w ciepłe letnie i wiosenne weekendy.

Kamera z Podlasia

Przykładowy obraz kamery z Podlasia

Podlaskie jest regionem wielokulturowym, jego nietypowe atrakcje związane są nie tylko z pięknem przyrodniczym, ale także z wpływami licznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących ten obszar. Wspólnie, „po sąsiedzku” żyli obok siebie katolicy, prawosławni, wspólnoty staro-obrzędowe, protestanckie, muzułmańskie i buddyjskie. Poza ludnością Polską obszar zamieszkany jest także przez mniejszości narodowe: Białorusinów, Ukraińców, Tatarów, Rosjan, Romów i Żydów.

Obraz z kamery pochodzi ze strony traxelektronik.pl